Skip to main content

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

MICRO-TECH is een gevestigde groep van bedrijven voor therapeutische endoscopie-oplossingen.
Wij waarderen uw interesse in ons bedrijf. Gegevensbescherming heeft een bijzonder hoge prioriteit voor de directie van MICRO-TECH Europe GmbH en MICRO-TECH Nederland.

VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING

Deze privacyverklaring is van toepassing op

MICRO-TECH Europe GmbH
Mündelheimer Weg 36
40472 Düsseldorf
Duitsland

E-Mail: contact@micro-tech-europe.com
Web: www.micro-tech-europe.com

MICRO-TECH Nederland
Lage Mosten 49
4822 NK Breda
Nederland

E-Mail: cs@micro-tech-europe.com
Web: www.micro-tech-europe.com/nl

In deze privacyverklaring noemen we onszelf kortweg MICRO-TECH Europe.

FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING (DPO):

MM-systeemservice

Dhr. Marc Mätzig (externe functionaris voor gegevensbescherming)

Tel.: +49 (0)202 24 71 802
E-mail: mte@edsbonline.eu

per post:
t.a.v. Functionaris voor gegevensbescherming
MICRO-TECH Europe GmbH
Mündelheimer Weg 36
D-40472 Düsseldorf

 

GEGEVENSVERWERKING BIJ HET GEBRUIK VAN ONZE WEBSITES.

Met deze privacyverklaring willen wij u (d.w.z. als gebruiker, geïnteresseerde en/of bezoeker) informeren over de aard, omvang en doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens in het kader van onze online aanwezigheid (https://micro-tech-europe.com/) en online aanbiedingen.

GRONDSLAG VOOR DE RECHTMATIGHEID VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Voor zover wij voor de verwerking van uw persoonsgegevens toestemming krijgen, dient art. 6 lid 1, zin 1, punt a) van de AVG als rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens.

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens voor de uitvoering van een overeenkomst dient art. 6 lid 1, zin 1, punt b) van de AVG als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor dergelijke verwerkingen die nodig zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is ter nakoming van een wettelijke verplichting die op ons bedrijf rust, dient art. 6 lid 1, zin 1, punt c) van de AVG als rechtsgrondslag.

Indien verwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een rechtmatig belang van ons bedrijf of van een derde en indien de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang, dient art. 6 lid 1, zin 1, punt f) van de AVG als rechtsgrondslag voor de verwerking.

VOOR DE VOLGENDE DOELEINDEN WORDEN GEGEVENS VERWERKT

TERBESCHIKKINGSTELLING VAN DE WEBSITE

Telkens wanneer een persoon of een geautomatiseerd systeem de website van MICRO-TECH Europe GmbH bezoekt, verzamelt de website een reeks algemene gegevens en informatie. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. De volgende gegevens kunnen worden verzameld

(1) de gebruikte browsertypen en -versies,
(2) het besturingssysteem dat wordt gebruikt door het toegangssysteem,
(3) de website van waaruit een toegangssysteem naar onze website komt (zogenaamde Referrer),
(4) de subwebsites die door een toegangssysteem op onze website worden opgeroepen,
(5) de datum en het tijdstip van de toegang,
(6) een internetprotocoladres (IP-adres),
(7) de internetprovider van het toegangssysteem en
(8) andere soortgelijke gegevens en informatie met het oog op de beveiliging in geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens trekt MICRO-TECH Europe GmbH geen conclusies over de persoon in kwestie. Deze informatie is nodig om:

(1) de inhoud van onze website correct weer te geven,
(2) de inhoud van onze website en de reclame ervoor te optimaliseren,
(3) de permanente functionaliteit van onze informatietechnologiesystemen en de technologie van onze website te waarborgen, evenals
(4) rechtshandhavingsinstanties bij een cyberaanval te voorzien van de informatie die nodig is voor rechtshandhaving.

MICRO-TECH Europe GmbH en de dienstverleners evalueren daarom anoniem verzamelde gegevens en informatie om enerzijds de gegevensbescherming en -beveiliging in ons bedrijf te verhogen en anderzijds een optimaal beschermingsniveau te waarborgen voor de persoonsgegevens die we verwerken. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden gescheiden van persoonlijke gegevens opgeslagen.

DOEL VAN DE VERWERKING

Het verzamelen van logbestanden dient om geblokkeerde of beschadigde toegang tot de website te registreren, alsook om forensische activiteiten en de veiligheid en stabiliteit van onze website te waarborgen.

RECHTSGRONDSLAG

De rechtsgrondslag is art. 6 lid 1, zin 1, punt f) van de AVG.

GERECHTVAARDIGDE BELANGEN

In de genoemde doeleinden ligt ook het gerechtvaardigde belang bij de gegevensverwerking in art. 6 lid1, zin 1, punt f) van de AVG.

BEWARINGSTERMIJN

De gegevens worden gewist zodra deze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze verzameld werden. Dit is meestal na uiterlijk een maand het geval.

MOGELIJKHEID OM BEZWAAR TE MAKEN

Voor zover gegevens in de beschreven omvang worden verzameld, is dit absoluut noodzakelijk voor de beveiliging en de werking van de website. Er is dus geen mogelijkheid om bezwaar te maken.

E-MAIL

E-mail maakt deel uit van de algemene communicatie tussen u en ons. Het doel van deze communicatie is om u te informeren over onze producten en diensten, alsook om uw vragen of aanvragen te beantwoorden. Wij verwerken uw contactgegevens en de informatie die u ons in deze e-mail verstrekt.

DOEL VAN DE VERWERKING

Is communicatie met ons.

RECHTSGRONDSLAG

De rechtsgrondslag is art. 6 lid 1, zin 1, punt b) van de AVG.
De rechtsgrondslag is art. 6 lid 1, zin 1, punt f) van de AVG.

GERECHTVAARDIGDE BELANGEN

Tot de genoemde doeleinden behoort ook het gerechtvaardigd belang bij het verwerken van uw e-mailadres en de inhoud van deze e-mail is ons gerechtvaardigd belang bij het onderhouden en/of aangaan van de zakelijke relatie met u.

MOGELIJKHEID OM BEZWAAR TE MAKEN

U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (zie contact hierboven) om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens.

CONTACTFORMULIER

Persoonsgegevens worden door ons verzameld als u deze zelf aan ons verstrekt wanneer u contact met ons opneemt. De op deze manier aan ons verstrekte persoonsgegevens zullen wij uiteraard alleen gebruiken voor het doel waarvoor u deze aan ons ter beschikking heeft gesteld toen u contact met ons opnam.

Het verstrekken van deze gegevens gebeurt op vrijwillige basis en wordt in deze gevallen door u zelf geïnitieerd. Wat betreft informatie over communicatiekanalen (bijv. naam, bedrijf, e-mailadres, telefoonnummer), zullen we deze kanalen gebruiken om contact met u op te nemen in overeenstemming met uw verzoek.

DOEL VAN DE VERWERKING

Het doel van de verwerking van uw gegevens is het verwerken en beantwoorden van uw verzoek.

GERECHTVAARDIGDE BELANGEN

Onder de beschreven doeleinden valt ook het gerechtvaardigde belang bij de verwerking.

RECHTSGRONDSLAG

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens die u ons verstrekt wanneer u contact met ons opneemt, is art. 6, lid 1, zin 1, punt f) van de AVG.

BEWARINGSTERMIJN

We zullen uw gegevens die we hebben ontvangen toen u contact met ons opnam, verwijderen zodra ze niet langer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld, d.w.z. wanneer uw verzoek volledig is verwerkt en er geen verdere communicatie met u vereist is of door u gewenst is.

Als u het contactformulier gebruikt in het kader van een contractuele relatie, bewaren wij de gegevens die voor elke aanvraag zijn verzameld gedurende een periode van drie jaar vanaf het einde van de contractuele relatie.

MOGELIJKHEID OM BEZWAAR TE MAKEN

U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (zie contact hierboven) om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens.

GOOGLE MAPS ROUTENPLANER

Wij maken op onze website gebruik van de kaartenservice Google Maps van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (“Google”). Met behulp van Google Maps kunt u interactieve kaarten direct op de website zien en kunt u gemakkelijk gebruikmaken van de kaartfunctie. Door onze website te bezoeken, ontvangt Google de informatie dat u de overeenkomstige subpagina van onze website hebt geopend. In dit verband worden ook uw IP-adres en evt. andere gegevens aan Google doorgegeven. Dit gebeurt ongeacht of u een gebruikersaccount bij Google hebt of niet. Als u bij Google bent ingelogd dan worden uw gegevens direct aan uw account gekoppeld. Als u dit niet wilt, moet u uitloggen voordat u de kaartservice gebruikt. Google slaat uw gegevens op als gebruikersprofielen en gebruikt deze ten behoeve van reclame, marktonderzoek en/of om zijn website op de behoeften af te stemmen. Een dergelijke analyse gebeurt in het bijzonder (ook voor niet ingelogde gebruikers) voor de weergave van op de behoefte afgestemde reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, dat u tegen Google moet uitoefenen.

RECHTSGRONDSLAG

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is art. 6 lid 1, zin 1, punt f) van de AVG.

DOEL VAN DE VERWERKING

Het aanbieden van een kaartenservice

GERECHTVAARDIGDE BELANGEN

We hebben een gerechtvaardigd belang om u een aantrekkelijke en gebruiksvriendelijke kaartenservice aan te bieden en onze website te optimaliseren.

MOGELIJKHEID OM BEZWAAR TE MAKEN

Voor meer informatie over Google Maps en de mogelijkheid tot herroeping kunt u contact opnemen met Google Ireland Limited.

U kunt uw toestemming voor het gebruik van Google Maps te allen tijde intrekken door de desbetreffende instelling in uw browser te wijzigen of door de cookies te verwijderen. Voor het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking door Google, alsook uw rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy verwijzen wij u naar het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

VIDEO’S OP ONZE WEBSITE

Wanneer u video’s op onze website bekijkt of bestanden downloadt, dan worden persoonlijke gegevens doorgegeven aan de aanbieders van deze diensten. Dit zijn bijvoorbeeld uw IP-adres, het tijdstip en de duur van het gebruik. Door gebruik te maken van deze diensten gaat u akkoord met de privacyverklaringen van deze aanbieders. Meer informatie vindt u in de privacyverklaringen van de betreffende aanbieders.

AANBIEDER

Vimeo.com, Inc.
Attention: Data Protection Officer
330 West 34th Street, 5th Floor
New York, New York 10001, USA
Privacy@vimeo.com
Privacyverklaring

DOEL VAN DE VERWERKING

Verschaffen van online video’s: live opnames van seminars en symposia

GERECHTVAARDIGDE BELANGEN

Onder de beschreven doeleinden valt ook het gerechtvaardigde belang bij de verwerking.

RECHTSGRONDSLAG

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is art. 6 lid 1, zin 1, punt f) van de AVG.

BEWARINGSTERMIJN

Zie het privacybeleid van de aanbieder

MOGELIJKHEID OM BEZWAAR TE MAKEN

Voor meer informatie over Vimeo.com, Inc en de mogelijkheid tot herroeping kunt u contact opnemen met Vimeo.com, Inc (privacyverklaring).

Indien u zich in het Verenigd Koninkrijk of de EU/EER bevindt en uw rechten wilt uitoefenen of vragen hebt over onze verwerking van persoonsgegevens, kunt u ook contact opnemen met onze lokale vertegenwoordiger.

Voor de EU resp. de EER: RA Robert Niedermeier, DATA BUSINESS SERVICES GmbH & CO KG-Germany, Nordliche Münchner Str 47, 82031 Grünwald/München, Duitsland; of per e-mail naar Niedermeier@db5.io.

Voor Groot-Brittannië en Noord-Ierland: RA Robert Niedermeier, DATA BUSINESS SERVICES GmbH & CO KG-UK, Golden Cross House, 8 Duncannon Street, Greater London WC2N4JF, Londen, Engeland; of per e-mail naar Niedermeier@db5.io.

COOKIES

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij uw bezoek aan onze website op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw browser kan worden herkend. Cookies slaan informatie op zoals uw taalinstelling, de duur van uw bezoek aan onze website of wat u ingevoerd hebt op onze website.

Er zijn verschillende soorten cookies. Sessiecookies zijn tijdelijke cookies die in de internetbrowser van de gebruiker worden opgeslagen totdat het browservenster wordt gesloten en de sessiecookies worden verwijderd. Permanente cookies worden gebruikt voor herhaalde bezoeken en worden voor een vooraf bepaalde tijd in de browser van de gebruiker opgeslagen. First-party cookies worden geplaatst door de website die de gebruiker bezoekt. Alleen deze website kan informatie uit de cookies lezen. Cookies van derden worden geplaatst door organisaties die geen exploitant zijn van de website die de gebruiker bezoekt. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt door marketingbedrijven.

De cookies die op onze website worden gebruikt zijn:

Essentieel (2) Essentiële cookies maken basisfuncties mogelijk en zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website.

Naam
Aanbieder
Doel
Cookienaam
Cookietermijn

Borlabs cookie
Eigenaar van deze website
Slaat de instellingen op van de bezoekers die zijn geselecteerd in de cookiebox van Borlabs Cookie
borlabs-cookie
1 jaar

Naam
Aanbieder
Doel
Cookienaam
Cookietermijn

Polylang

Eigenaar van deze website
Slaat de huidige taalkeuze op
pll_language

1 jaar

Statistieken & Marketing (3) Statistik Cookies verzamelen informatie anoniem. Deze informatie helpt ons te begrijpen hoe onze bezoekers onze website gebruiken. Marketingcookies worden door derden of uitgevers gebruikt om gepersonaliseerde advertenties weer te geven. Ze doen dit door bezoekers op verschillende websites te volgen.

Google Analytics

Naam
Aanbieder
Doel

Privacyverklaring
Cookienaam
Cookietermijn

Google Analytics
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
Cookie van Google voor website-analyse. Genereert statistische gegevens over hoe de bezoeker de website gebruikt.
https://policies.google.com/privacy?hl=de
_ga,_gat,_gid
2 jaar

Facebook Pixel

Naam
Aanbieder
Doel

Privacyverklaring
Cookienaam
Cookietermijn

Facebook Pixel
Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland
Cookie van Facebook die wordt gebruikt voor website-analyse, advertentietargeting en advertentiemeting.

https://www.facebook.com/policies/cookies
_fbp,act,c_user,datr,fr,m_pixel_ration,pl,presence,sb,spin,wd,xs
Sessie / 1 jaar

Linkedin Insight Tag

Naam
Aanbieder
Doel

 


Privacyverklaring
Cookienaam
Cookietermijn

Linkedin Insight Tag
LinkedIn Corporation
Met behulp van deze technologie kunnen bezoekers van deze website gepersonaliseerde advertenties op LinkedIn te zien krijgen. Het is ook mogelijk om anonieme rapporten te maken over de prestaties van de advertenties en informatie over de interactie met de website. Hiervoor is de LinkedIn Insight-tag op deze website geïntegreerd, waardoor een verbinding met de LinkedIn-server tot stand wordt gebracht, voor zover u deze website bezoekt en tegelijkertijd op uw LinkedIn-account bent ingelogd.
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
_linkedin
1 jaar

RECHTSGRONDSLAG

De rechtsgrondslag voor het gebruik van cookies in het geval van cookies die nodig zijn voor de werking van de website is art. 6, lid1, zin 1, punt f) van de AVG. In het geval van niet-noodzakelijke cookies is de rechtsgrondslag uw toestemming in overmeenstemming met art. 6 lid 1, punt a) van de AVG.

GERECHTVAARDIGDE BELANGEN

Wij gebruiken op onze website noodzakelijke cookies voor de goede werking van de website en voor het beschikbaar stellen van basisfunctionaliteiten. Onder deze doeleinden valt ook ons gerechtvaardigde belang bij de gegevensverwerking in de zin van art. 6 lid1, zin 1, punt f) van de AVG.

MOGELIJKHEID OM BEZWAAR TE MAKEN

U kunt op elk moment ook reeds opgeslagen noodzakelijke cookies op uw eindapparaat verwijderen. Als u het gebruik van cookies volledig wilt voorkomen, kunt u in uw browser het accepteren van cookies weigeren. Hoe dit precies werkt, vindt u in de instructies van uw browserproducent. Wij wijzen u erop dat de functionaliteit van onze website dan niet meer gegarandeerd kan worden.

KLANTENENQUÊTE

Van tijd tot tijd sturen we klanttevredenheidsonderzoeken per e-mail om te informeren naar uw tevredenheid over onze producten en/of diensten. Deelname aan deze enquêtes is vrijwillig. Het onderzoek vindt plaats via een webinterface van onze dienstverlener en is grotendeels anoniem. Bij het vastleggen van uw deelname wordt uw IP-adres door onze dienstverlener geanonimiseerd. Om deze gegevens van u te verkrijgen, krijgt u bij de bevestiging van uw deelname aan de enquête een gebruikers-ID toegewezen. Dit gebruikers-ID – in de vorm van een cookie – is niet herleidbaar tot de persoon achter de interactiegegevens en is daarom anoniem.

DOEL VAN DE VERWERKING

Enquêtes uitvoeren over de wensen van klanten en productverbeteringen

RECHTSGRONDSLAG

De verzending van de e-mails en het verzenden van de enquête komen overeen met onze gerechtvaardigde belangen overeenkomstig art. 6, lid 1, zin 1, punt f) van de AVG.

GERECHTVAARDIGDE BELANGEN

In de genoemde doeleinden ligt ook het gerechtvaardigde belang bij de gegevensverwerking in art. 6 lid1, zin 1, punt f) van de AVG.

BEWARINGSTERMIJN

De resultaten en evaluaties van de enquêtes worden tot 2 jaar bewaard en verwerkt.

MOGELIJKHEID OM BEZWAAR TE MAKEN

U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen het verzenden van uitnodigingen voor enquêtes met ingang van de toekomst.

SOCIAL BOOKMARKS

Op onze website zijn zogenaamde social bookmarks (van Facebook en LinkdIn) geïntegreerd. Social Bookmarks zijn internetbladwijzers waarmee gebruikers van een dergelijke dienst links en nieuwsberichten kunnen verzamelen. Deze zijn alleen op onze website opgenomen als een link naar de bijbehorende diensten. Nadat u op de geïntegreerde afbeelding hebt geklikt, wordt u doorgestuurd naar de website van de betreffende aanbieder, d.w.z. pas dan wordt gebruikersinformatie naar de betreffende aanbieder verzonden. Informatie over de omgang met uw persoonsgegevens bij het gebruik van deze websites vindt u in de betreffende bepalingen inzake gegevensbescherming van de aanbieders.

SOCIALE MEDIA-PAGINA’S VAN MICRO-TECH EUROPE

Wij onderhouden openbaar toegankelijke profielen op sociale netwerken. Hieronder leest u in detail welke sociale netwerken wij gebruiken.

Sociale netwerken zoals Facebook, LinkedIn, enz. kunnen uw gebruikersgedrag over het algemeen uitgebreid evalueren wanneer u hun website of een website met geïntegreerde sociale media-inhoud (bijv. Like-knoppen of reclamebanners) bezoekt. Het bezoeken van onze aanwezigheid op sociale media veroorzaakt tal van verwerkingsactiviteiten die relevant zijn voor de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Als u bent ingelogd op uw sociale media-account en onze aanwezigheid op sociale media bezoekt, kan de exploitant van het sociale mediaportaal dit bezoek aan uw gebruikersaccount toewijzen. Uw persoonlijke gegevens kunnen echter ook worden verzameld als u niet bent ingelogd of geen account hebt bij het betreffende sociale mediaportaal. In dit geval worden deze gegevens bijvoorbeeld verzameld door cookies die op uw eindapparaat worden opgeslagen of door uw IP-adres te registreren. Met behulp van de op deze manier verzamelde gegevens kunnen de exploitanten van de sociale mediaportalen gebruikersprofielen aanmaken waarin uw voorkeuren en interesses worden opgeslagen. Op deze manier kunnen op interesses gebaseerde advertenties binnen en buiten de respectieve aanwezigheid op sociale media aan u worden getoond. Als u een account hebt bij het betreffende sociale netwerk, kunnen op interesses gebaseerde advertenties worden weergegeven op alle apparaten waarop u bent of was ingelogd. Houd er rekening mee dat we niet alle verwerkingen op de sociale mediaportalen kunnen volgen. Afhankelijk van de aanbieder kunnen daarom verdere verwerkingen door de exploitanten van de sociale mediaportalen worden uitgevoerd. Meer informatie vindt u in de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van de betreffende sociale mediaportalen.

DOEL VAN DE VERWERKING

Externe vertegenwoordiging van de onderneming

RECHTSGRONDSLAG:

Onze sociale media-optredens dienen om een zo breed mogelijke aanwezigheid op het internet te garanderen. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van Artikel 6, lid 1, punt f ) van de AVG. De door de sociale netwerken geïnitieerde analyseprocessen berusten evt. op afwijkende rechtsgrondslagen, die door de exploitanten van de sociale netwerken moeten worden aangegeven (bijv. toestemming in de zin van art. 6, lid 1, punt a) van de AVG). Verantwoordelijkheid en indiening van claims: Als u een van onze aanwezigheden op social media (bijv. Facebook) oproept, zijn wij samen met de exploitant van het social media-platform verantwoordelijk voor de gegevensverwerking die door de oproep wordt geactiveerd. Uw rechten (informatie, rectificatie, verwijdering, beperking van de verwerking, gegevensoverdraagbaarheid en klacht) kunt u in principe zowel tegen ons als tegen de exploitant van het betreffende sociale mediaportaal (bijv. Facebook) doen gelden. Houd er rekening mee dat we ondanks de gedeelde verantwoordelijkheid met de exploitanten van de sociale media-portalen geen volledige invloed hebben op de gegevensverwerkingsprocessen van de sociale media-portalen. Onze mogelijkheden hangen grotendeels af van het bedrijfsbeleid van de betreffende aanbieder.

FACEBOOK:

We hebben een profiel op Facebook. De aanbieder van deze dienst is Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook worden de verzamelde gegevens ook doorgegeven aan de VS en andere derde landen. We hebben een overeenkomst gesloten met Facebook over gezamenlijke verwerking (Controller Addendum). Deze overeenkomst bepaalt voor welke gegevensverwerkingsactiviteiten wij of Facebook verantwoordelijk zijn wanneer u onze Facebook-pagina bezoekt. U kunt deze overeenkomst bekijken via de volgende link: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

U kunt uw advertentie-instellingen zelfstandig aanpassen in uw gebruikersaccount. Klik hiervoor op de volgende link en log in: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Meer informatie vindt u in de privacyverklaring van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

LINKEDIN:

We hebben een profiel op LinkedIn. De aanbieder is LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland. LinkedIn maakt gebruik van advertentiecookies.

Als u advertentiecookies van LinkedIn wilt uitschakelen, gebruik dan de volgende link: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Meer informatie over hoe ze omgaan met uw persoonsgegevens vindt u in de privacyverklaring van LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

WEBINARS

Wij bieden webinars aan voor onze huidige en toekomstige klanten. Webinars zijn interactieve evenementen die door onze medewerkers worden georganiseerd over de producten en/of diensten die wij aanbieden. Voor de webinars kunnen ook externe sprekers worden uitgenodigd. Wij zullen u hierop wijzen voordat u zich aanmeldt.

Voor het uitvoeren van de webinars maken wij gebruik van een dienst van Zoom Video Communications, Inc. (“Zoom”), 55 Almaden Blvd. Suite 600, San Jose, CA 95113, Verenigde Staten, op wiens platform de webinars worden gehouden. Wij hebben met Zoom een verwerkingsovereenkomst gesloten en Zoom mag persoonsgegevens alleen verwerken volgens onze instructies en niet voor eigen doeleinden. Wij wijzen u erop dat wanneer u de website van Zoom bezoekt, Zoom verantwoordelijk is voor de persoonsgegevens die door uw gebruikmaking van de website worden verwerkt. Als u een contractuele relatie met Zoom bent aangegaan, hebben wij geen invloed op de persoonsgegevens die in dit kader worden verzameld en verwerkt als onderdeel van onze webinars. Meer informatie over hoe Zoom omgaat met persoonsgegevens – in het bijzonder in verband met webinars – vindt u hier.

DOEL VAN DE VERWERKING

Het organiseren van web-seminars

RECHTSGRONDSLAG

Wij verwerken uw gegevens voor de uitvoering van de tussen u en MICRO-TECH Europe gesloten deelnemingsovereenkomst, al dan niet tegen betaling, op basis van artikel 6, lid 1, zin 1, punt b) van de AVG.

GEGEVENS (CATEGORIEËN)

Bij deelname aan een webinar en het gebruik van Zoom worden bovendien de volgende persoonsgegevens verwerkt:

Gebruikersgegevens (dit zijn alle gegevens die zijn gekoppeld aan het Zoom-account en de verificatie ervan, zoals voornaam, achternaam, gebruikersnaam, e-mailadres, wachtwoord (tenzij Single Sign On (SSO) wordt gebruikt), profielfoto, Zoom-gebruikers-ID);

Communicatiegegevens (dit zijn gegevens die u zelf invoert, uploadt of deelt in het kader van het webinar en het daarbij horende gebruik van Zoom);

Metadata van vergaderingen en telemetriegegevens (deze technische gegevens omvatten gegevens met betrekking tot het gebruik van de Service, inclusief wanneer en hoe sessies werden uitgevoerd (IP-adres, gebeurtenislogboeken, sessie-informatie, enz.) en apparaat- en hardware-informatie waartoe Zoom toegang nodig heeft, zodat functies zoals camera, microfoon etc. werken als onderdeel van de deelname).

Houd er rekening mee dat deelname aan het webinar ook mogelijk is zonder Zoom-account. In dit geval is het verzamelen en verwerken van gegevens beperkt tot het minimum dat nodig is om de service voor in stand te houden.

BEWARINGSTERMIJN

De gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van het webinar worden na afloop van het webinar verwijderd. Contractrelevante gegevens worden opgeslagen in overeenstemming met de wettelijke bewaarplicht.

OVERDRACHT BUITEN DE EU

We hebben de mogelijke instellingen zo gemaakt dat het verzamelen en verwerken van de communicatie-inhoud plaatsvindt op servers binnen de Europese Unie. Aangezien Zoom in de Verenigde Staten is gevestigd, kunnen wij niet uitsluiten dat er bij het gebruik van de service ook in de Verenigde Staten gegevensverwerking (met name metadata van vergaderingen) plaatsvindt. Gegevensoverdracht naar derde landen is ook mogelijk wanneer deelnemers uit deze landen zijn aangesloten.

OPMERKING:

Houd er rekening mee dat we de webinars kunnen opnemen en deze vervolgens op onze website of op onze sociale mediakanalen kunnen publiceren. Voorafgaand aan de opname krijgt u de gelegenheid om bezwaar te maken tegen de opname. Het webinar wordt opgenomen en opgeslagen op basis van artikel 6, lid 1, zin 1, punt f) van de AVG, omdat deze verwerkingen in ons legitieme belang zijn om ons uitgebreid op het internet te presenteren, onze klanten te informeren en de kwaliteit van onze webinars te verbeteren.

SOLLICITATIES

Wij bieden u de mogelijkheid om per e-mail te solliciteren.

DOEL VAN DE VERWERKING

Personeelswerving

RECHTSGRONDSLAG

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw sollicitatiegegevens is art. 6 lid 1, zin 1, punt b) van de AVG in combinatie met Art. 88, lid 1 van de AVG i.v.m. § 26, lid 1, zin 8, punt 2 van de Duitse wet op de gegevensbescherming.

GEGEVENS (CATEGORIEËN)

De sollicitatiedocumenten die u indient (meestal naam, contactgegevens, sollicitatiebrief, CV, evenals de gebruikelijke referenties en certificaten).

BEWARINGSTERMIJN

Indien er na de sollicitatieprocedure een arbeidsovereenkomst wordt gesloten, slaan wij uw persoonsgegevens op in uw personeelsdossier ten behoeve van het gebruikelijke organisatorische en administratieve proces, met inachtneming van de verdergaande wettelijke verplichtingen. In dit geval is de rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens art. 6, lid 1, zin 1, punt b) van de AVG in combinatie met Art. 88, lid 1 van de AVG i.v.m. § 26, lid 1 van de Duitse wet op gegevensbescherming.

In het geval van een opzegging door u of door ons bewaren wij de aan ons verstrekte gegevens maximaal zes maanden na kennisgeving van de opzegging. De rechtsgrondslag voor de opslag is in dit geval art. 6, lid 1, zin 1, punt c) van de AVG. Vervolgens verwijderen wij de gegevens, tenzij wij wettelijk verplicht zijn deze voor een langere periode te bewaren.

GEGEVENSBEVEILIGING

Uw verbindingen met onze website worden beschermd door de modernste encryptietechnologieën. Het beschermingsniveau hangt ook af van welke versleuteling uw internetbrowser of mobiele apparaat ondersteunt. Of een enkele pagina van onze website in versleutelde vorm wordt verzonden, wordt aangegeven door de gesloten weergave van het sleutel- of slotpictogram in de statusbalk van uw browser. Daarnaast gebruiken we passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de gegevens die we beheren te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegden. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in lijn met technologische ontwikkelingen.

RECHTEN VAN DE BETROKKENEN

 • Recht op informatie
  U kunt op grond van artikel 15 van de AVG informatie opvragen over uw persoonsgegevens die wij verwerken.
 • Recht op het maken van bezwaar:
  U hebt het recht om bezwaar te maken om bijzondere redenen.
 • Recht op rectificatie
  Als de informatie over u niet (meer) correct is, kunt u een correctie aanvragen in overeenstemming met artikel 16 van de AVG. Als uw gegevens onvolledig zijn, kunt u om aanvulling vragen.
 • Recht op verwijdering
  U kunt op grond van artikel 17 van de AVG verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens.
 • Recht op beperking van de verwerking
  U hebt op grond van artikel 18 AVG het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.
 • Recht om een klacht in te dienen
  Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u op grond van artikel 77, lid 1 van de AVG het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming van eigen keuze. Hiertoe behoort ook de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming die verantwoordelijk is voor de verwerkingsverantwoordelijke: staatscommissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie Nordrhein-Westfalen, https://www.ldi.nrw.de/kontakt/ihre-beschwerde.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens
  Voor het geval dat aan de voorwaarden van artikel 20, lid 1 van de AVG is voldaan, hebt u het recht om gegevens die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken, aan uzelf of aan derden te laten overhandigen. Het verzamelen van de gegevens voor het ter beschikking stellen van de website en de opslag van de logbestanden zijn absoluut noodzakelijk voor de werking van de website. Ze zijn daarom niet gebaseerd op toestemming op grond van artikel 6, lid 1, punt a) van de AVG of op een overeenkomst volgens art. 6, lid 1, punt b) van de AVG, maar zijn gerechtvaardigd overeenkomstig art. 6, lid 1, punt f) van de AVG. Aan de voorwaarden van art. 20, lid 1 van de AVG wordt in dit opzicht dus niet voldaan.

RECHT OP HERROEPING CONFORM ART. 7 LID 3 VAN DE AVG

Als de verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, punt a) van de AVG, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld door contact met ons op te nemen via de contactgegevens die zijn vermeld in onze privacyverklaring. De intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking tot de intrekking.

RECHT VAN BEZWAAR VOLGENS ART. 21, LID 1 VAN DE AVG

U hebt het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, die door ons worden verwerkt in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt f van de AVG. MICRO-TECH Europe zal de persoonsgegevens dan niet meer verwerken, tenzij we dwingende gerechtvaardigde gronden voor verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

VERANDERINGEN VAN DE PRIVACYVERKLARING

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen met inachtneming van de geldende bepalingen inzake gegevensbescherming. De huidige status is mei 2023.