Skip to main content

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Micro-Tech Europe, hierna te noemen MTE, heeft zijn website met de grootste zorg samengesteld. De website wordt voortdurend uitgebreid en bijgewerkt. MTE kan echter niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de informatie. Aansprakelijkheid voor directe of indirecte materiele of immateriele schade, veroorzaakt door het gebruik van de informatie, is uitgesloten. Gebruik is op eigen risico van de gebruiker, tenzij onjuiste informatie opzettelijk of door grove nalatigheid op de website is geplaatst.

GEBRUIKSRECHTEN

MTE is eigenaar van alle gebruikrechten met betrekking tot deze website. Alle teksten en afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. MTE geeft toestemming voor toegang tot de informatie en het kopieren ervan naar het RAM-geheugen van uw computer. Afdrukken mogen alleen voor privédoeleinden worden gemaakt. Reproductie en distributie aan derden is verboden. Ook ander gebruik, met name van commerciele aard, is verboden. De gebruiker krijgt geen rechten of licenties voor bestaande merken, patenten, auteursrechten en auteursrechtgelijke rechten, enz.

PRODUCTINFORMATIE, TEKSTEN VAN DERDEN

Het materiaal dat op deze webpagina’s wordt aangeboden is bedoeld om te dienen als algemene en niet-bindende informatie. Het vervangt geen zakelijk, medisch of ander professioneel advies. Voor zover MTE teksten van derden gebruikt op de website, is MTE niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. De verantwoordelijkheid hiervan ligt altijd bij de betreffende auteur. MTE aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade, letsel of verlies als gevolg van het gebruik van deze informatie.

BEPERKING VAN HET AANBOD/TOEPASSELIJK RECHT

De inhoud van deze website is bedoeld voor gebruik binnen de Europese Unie. Toepassing of aankoop van individuele producten of diensten kan in strijd zijn met de regelgeving van landen buiten de Europese Unie. Deze webpagina’s bieden echter geen producten of diensten voor deze landen aan.

HYPERLINKS

MTE biedt niet alleen eigen informatie aan, maar ook directe of indirecte verwijzingen naar externe websites. Voor de inhoud van deze gelinkte pagina’s is altijd de betreffende aanbieder of exploitant verantwoordelijk. Op het moment van koppelen was geen illegale inhoud herkenbaar. MTE heeft geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving en inhoud van de gelinkte pagina’s. De nauwkeurigheid en juistheid van de daar vermelde informatie wordt door MTE niet gecontroleerd. Een link naar een externe sites betekent niet dat de inhoud ervan wordt goedgekeurd, ondersteund of bevestigd. Ook kan MTE niet instaan voor de technische veiligheid van de links en de doelpagina’s. MTE aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van deze informatie en het gebruik van hyperlinks. Bij het vaststellen van wetsovertredingen worden externe links onmiddellijk verwijderd.