Skip to main content

MEDEDELING OVER GEGEVENSVERWERKING

Verwerken van persoonsgegevens, type en doel, hun gebruik en de duur van de opslag.

We nemen de bescherming van persoonsgegevens serieus en verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU en het Bundesdatenschutzgesetz 2018 (BDSG).

In de volgendbrief zullen wij u gedetailleerd informeren welke gegevens voor welk doel worden verwerkt.

Raadpleegt u, voor gedetailleerde aanvullingen van de gegevensverwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met Artikel 13 en 14 AVG, a.u.b. dit document.